Öregségi program

A workshopok közül, amelyeket Budapesten tartok, időről-időre, az első címe: Álmodozás helyett tervezz!

holttenger1

 

A tervezés mindig része volt az életemnek, de azt a szintű tudatosságot, amelyet igyekszem átadni a workshopokon, négy évvel ezelőtt tanultam a mentoromtól, Ofer Brayertől. Ennek jegyében terveztem meg az életemet az elkövetkezendő 10 évre, abból visszabontva 3 évre, illetve minden évben kitűzöm az éves programot, amit a végén értékelek, és az értékelés alapján módosítom a következő év teendőit.

Magyarul: állandóan a saját akaratom kontrollja  alatt tartom az életemet, nem hagyom magam sodródni! A kitűzött célok nem holmi “álmok”, hanem olyan célok, amelyekért ugyan keményen kell dolgozni, de reálisan meg lehet valósítani őket.

December végén nagyon rosszul éreztem magam, annyira hajszolt voltam, hogy teljesen belebetegedtem. Egy ponton úgy éreztem, hogy kell valami kapaszkodó, amivel kikecmergek a depresszióból – elővettem a 2012-ben készített 10 éves életprogramomat. Nem azért, mert eleddig nem csináltam rendszeres önvizsgálatot évente, nem módosítottam azt, amit az értékelések alapján szükségesnek éreztem, de most valahogy elengedhetetlennek éreztem ellenőrizni az irányt, a kitűzött távolabbi célt…

Most bizonyára sokan kinevetnek – milyen távolabbi célja lehet egy nőnek hatvan felett?

Nem vagyok nyugdíjas, dolgozom, amíg csak képes leszek rá – de nem mindegy, hogy mit, mennyit és hogyan? Ehhez kell a jól kidolgozott terv, és időnként ellenőrizni, hogy tartjuk az irányt, vagy a körülmények oly mértékben megváltoztak, hogy az eredeti tervhez képest módosítani szükséges az elérendő célt is.

Magam is meglepődtem, hogy anno 2012-ben is csak három évre terveztem az intenzív, lakásfelújításokkal terhelt első időszakot. Mivel a programom 2013-tól indult (2012-ben több hónapon át tartott az előkészület), azt lehet mondani, hogy tartottam a határidőt – már ez év közepén elhatároztam, hogy soha többet nem építek senki másnak lakást csak magamnak, illetve a családtagjaimnak – ezzel egy nyomasztó terhet dobok le a vállamról. A tízéves program célja ugyanis az volt, hogy bármennyire munkamániás vagyok, fokozatosan könnyítek a terheken, egyre inkább csak azokat a tevékenységeket tartom meg, amelyek egyre több örömmel és lényegesen kevesebb idegbajjal járnak.

Mindenképp szerettem volna átadni a tudást, azt a három-négy évtizedes tapasztalatot, amelyet diplomázásom óta a város-rehabilitációval és a lakástervezéssel kapcsolatban szereztem. Arra gondoltam, hogy erre alkalmas lesz a www.podo-pro.hu , amit már 2010-től szerkesztek. Ma úgy tűnik, hogy a workshopok közvetlenebb és hatékonyabb lehetőséget teremtenek és a lap csak kiegészíti ezeket, legalábbis a lakástervezés terén.

Az öregségi program másik fontos célja volt addig utazni, amíg fizikailag képes vagyok rá. Ehhez nem csak kemény munkával megkeresett pénzre, hanem állóképességre is szükség van, tehát a munka mellett az aktív-intenzív szabadidőt is meg kell tervezni.

2014 legvégén a mostanihoz hasonló kimerültség vitt a Holt-tengerre, de ott és akkor megfogadtam, hogy minden év elejét három napos holt-tengeri pihivel ünneplem. Egyedül vagy társaságban – teljesen mindegy. Én ragyogóan tudom érezni magam egyedül is, de ha valaki hasonló indokkal csatlakozik hozzám – az is lehet nagyszerű program.

Jó előre lefoglaltam a repülőt, a szállást és a reménytelenség sötét óráiban ez a terv adott erőt, hogy jó lesz! Január 7-én a Holt tengernél leszek!

És most itt is vagyok.

Utóirat: 2016.03.12.

Meguntam a fiatal szeretőket, regisztráltam egy társkeresőre – kemény munka volt, ezernyi kérdésre kellett válaszolni, de megérte: olyan jellemzést kaptam, ami kenegeti a hájam:

“Ön egy mérhetetlenül lelkiismeretes személy, akinek fontos, hogy kötelezettségeit gyorsan és precízen teljesítse. Szereti a rendet, és analitikus készsége révén minden részletre kiterjedően átlátja a dolgokat. Ez a tökéletességre való törekvésében is megnyilvánul. Ismerősei és kollégái Önt egy szorgalmas, céltudatos és megbízható embernek ismerik. Ha szeretteinek segítségre van szükségük, akkor tudják, hogy Önre biztosan számíthatnak, mivel mindent megtesz azért, hogy a lehetőségeihez mérten segítsen. Ha a szavát adja valakinek, akkor vállalja érte a felelősséget. Az Ön számára rendkívül fontos, hogy szakmailag előre jusson. Ambíciója révén kitartóan, nagy önfegyelemmel dolgozik, és képes akár személyes áldozatot is hozni céljai elérése érdekében, hiszen tudja, hogy kitartása egyszer megtérül.”

 “Ön az a fajta, szisztematikus típus, akinél a rendszeresség az élet minden területén megjelenik. Nem számít, hogy íróasztalát vagy a pénzügyeit rendezi: Önnél mindennek megvan a maga helye. Akkor érzi jól magát, ha átlátja a folyamatokat és mindent az ellenőrzése alatt tarthat. Ez adja meg Önnek azt a biztonságérzetet, amire szüksége van. A barátai értékelik Önben megbízhatóságát és elkötelezettségét. Ha valaki szívességet kér Öntől, akkor tudja, hogy Önre biztosan számíthat. Ha valamit meg kell szerveznie, akkor azt boldogan teszi, és vállalja is érte a felelősséget. Az Önhöz hasonló személyiségek olyan hivatásokat választanak, amelyekben hasznosítani tudják ezen tulajdonságaikat. Ott dolgozik szívesen, ahol a szervezőkészségének hasznát veheti, és akkor van igazán elemében, ha a legapróbb részletig mindent megtervezhet. Azonban ne hagyja, hogy perfekcionizmusa felesleges nyomást gyakoroljon Önre!”

“Ön egy igencsak lelkiismeretes típus, aki morális értékrendjét és saját elveit követi. Rendkívül fontos Önnek, hogy mások szemében egy megbízható személynek tűnjön. Alaposan megfontolja döntéseinek esetleges következményeit, mert ha hibázik, azt csak nehezen tudja önmagának megbocsátani. Ismerősei nagyra becsülik lojalitását és megbízhatóságát, bár szerintük néha talán túlzásba viszi az elővigyázatosságot. Az is ritkán fordul elő, hogy Ön olyasmit mond, amit más nevetségesnek vagy provokálónak tartana. Nagyon megválogatja a szavait és mindig elszámol tízig, mielőtt meggondolatlanul véleményt nyilvánítana. A szakmai életben olyan foglalkozásokban érzi jól magát, ahol hasznát veheti ezen tulajdonságainak. Szívesen vállal felelősségteljes feladatokat, de szereti, ha elegendő időt kap megtervezni a cél eléréséhez szükséges lépéseket. A diplomácia nem esik nehezére, hiszen az a természetéből fakad.”
“Ön mindig a legtöbbet hozza ki önmagából, és az Ön számára nem léteznek félbehagyott feladatok. Ha kitűz egy célt, akkor teljes erőbedobással dolgozik azért, hogy azt elérje, és örül annak, amikor a munkába fektetett energiája megtérül. Ön szerint minden elért cél egy lépés a további fejlődés felé, ezért csak akkor tart szünetet, amikor az elkerülhetetlen. Ismerősei értékelik Önben szorgalmát és kitartását, és tudják, hogy fáradhatatlanul dolgozik a cél elérése érdekében. Szabadidejét is mindig úgy tervezi meg, hogy azt tartalmasan és hasznosan tudja tölteni. Akaratereje még ilyenkor is megmutatkozik: legyen az sportolás vagy egyéb aktív szabadidőtöltés a barátival, mindig nagy lelkesedéssel veti bele magát. Az Önhöz hasonló, ambiciózus személyek szépen menetelnek felfelé a szakmai ranglétrán. De ezért meg is tesznek minden tőlük telhetőt. De legyen óvatos, már csak egy hajszál választja el a munkamániától!”
“Másokhoz képest Ön meglehetősen távolságtartó. Ritkán alakít ki szoros kapcsolatot másokkal, hiszen nem az a típus, aki szívesen és gyorsan barátkozna. Éppen ellenkezőleg: a környezetével szemben gyakran szkeptikus és boldog, ha nem rendelkezik túl sok személyes információval másokról. A közvetlen környezetében ezért Önt inkább racionális és rideg személyiségnek tartják. Ha valamiről meg van győződve, akkor az álláspontja mellett a végsőkig kitart és nem hajlandó kompromisszumot kötni. Még akkor is, ha esetlegesen fennáll a veszély, hogy népszerűtlenné teszi magát másoknál, kitart a meggyőződése mellett, ezáltal függetlenséget és erőt sugároz kifelé. A munka világában az Önhöz hasonló természetű emberek olyan pozícióban helyezkednek el, ahol az önálló munkavégzés és szinte már törtető magabiztosság szükséges. Tökéletesen el tud határolódni az emberi kapcsolatoktól, és kritikus gondolkodása, valamint eltökéltsége mindig segíti Önt céljai elérésében.”
“Sokszor kihívást jelnet az Ön számára olyan emberekkel egy társaságban lenni, akik nyíltan beszélnek személyes problémájukról, sikertelenségeikről. Furcsának találja, sőt egyenesen nem érti, hogy miért van arra szükség, hogy valaki megossza a magánéletéti problémáit másokkal. Az a személyes meggyőződése, hogy ezeket a problémákat nem lehet mások helyett megoldani és éppen ezért teljesen felesleges arról tanácsot kéri, vagy éppen osztogatni. Az ismerősei és a barátai nagyra értékelik azt, hogy soha sem szentimentálisan, hanem sokkal inkább szkeptikusan áll a dolgokhoz, éppen ezért tud ésszerű és helyes döntéseket hozni. Az idegenekkel általában hidegen és távolságtartóan viselkedik. Viszont nagy örömet okoz Önnek, ha heves, indulatos vitákban vehet részt, ahol az észérveire alapozva érvelhet. A munkában is inkább az a típus, aki szívesebben dolgozik egyedül mint csapatban, és erősen a céljaira koncentrál. A magánéletet élesen elválasztja a munkától. A racionalitás és a logikus gondolkodás Önnél mindig az első, és ha valamit helyesnek tart, azt véghez is viszi.”
“Túl könnyen megbízni másokban? Ez Önnel nem fordulhat elő. Lassan fogadja be az új ismerősöket, különösképp, ha személyes információk és problémák megosztásáról van szó. Általánosságban is hajlamos arra, hogy problémáit és félelmeit megtartsa magának, azt pedig felettébb helytelennek tartja, hogy megnyíljon olyanok előtt, akiket csak nemrég ismert meg. Közeli ismerősei felé könnyebben megnyílik, de csak miután összeszedte magát és a problémáit egyedül megoldotta. Nem igazán szeret siránkozni és ezt a barátai is csodálják Önben. A barátai problémáiból igyekszik kimaradni, hiszen Ön szerint, mindenki csak maga tudja megoldani a saját problémáit, viszont emiatt esetenként előfordulhat, hogy félreértik egymást. Munkájában jól érzi magát bármely olyan pozícióban, ahol a racionalitás kerül előtérbe és egy bizonyos fokú harci szellemre van szükség. Szórakoztatónak találja például, ha egy probléma megoldásán tudományos módszerekkel dolgozhat, majd eredményeit élénk viták között védheti meg.”
“Ön egy igencsak önálló személyiség, aki másokhoz képest jól viseli a kritikát, és képes személyes álláspontját a csoporttal szemben képviselni. Az Ön számára a másokkal való jó kapcsolat nincs annyira az előtérben, elég ha az megmarad a tárgyilagos szinten. Ezért Ön nem változtat saját, kritikus gondolkodásmódján más vélemények hatására, még akkor sem, ha ezáltal elkerülhetetlenné válik egy-egy hevesebb vita. Ez a legkevésbé sem stresszeli Önt, épp ellenkezőleg: a véleményütközésekből fakadó vitáktól igazán formában érzi magát. A környezetében úgy gondolják, hogy Ön meglehetősen visszafogott és távolságtartó. Néha úgy tűnhet, hogy egyáltalán nem fontos az Ön számára, hogy mások szimpátiáját megnyerje. De ez összhangban van azzal, hogy mennyire fontosnak tartja véleményalkotási szabadságát, és ezáltal egy hiteles és érdekes embernek tartják Önt. Legszívesebben egyedül dolgozik, mert úgy gondolja nincs szüksége „pro és kontra“ véleményekre döntéseivel kapcsolatban – ezeket szereti önállóan meghozni.”
 
“Ön egy merész és nyitott személyiség, aki nem ijed meg a szakmai vagy a személyes életben bekövetkező hirtelen változásoktól. Egészséges kíváncsisága révén mindig keresi a kihívásokat: szereti a változatosságot és az újdonságokból eredő inspirációt. Minden kulturális rendezvényre nyitott. Ha például az egyik barátja meglepi egy belépőjeggyel, mivel ő maga nem tudott egy programra elmenni, akkor az garantált, hogy Ön nem hagyja a jegyet kárba veszni! Továbbá nagyon szeret olvasni ezáltal is bővítve ismereteit. A kollégái is nagyra becsülik újszerű, kreatív ötleteiért, és szívesen dolgoznak Önnel, mivel nyitott, barátságos természete által egy kellemes és fesztelen munkahelyi légkört teremt meg.”
“Ön egy kreatív típus, aki nagy érdeklődést tanúsít a művészetek – mint például a zene, színház vagy irodalom – iránt. Legyen az egy múzeumlátogatás vagy saját alkotó tevékenysége, a szabadidejét szinte biztos, hogy valamilyen kulturális programmal tölti. Kulturális érdeklődése révén Ön a baráti körében is igen népszerű, hiszen mindig kapható az ilyen jellegű programokra. Az így szerzett inspirációkat aztán a mindennapokban hasznosítja, mivel szereti a formabontó megoldásokat. Munkája során is nyitott az újdonságokra és a változatosságra. Munkatársai értékelik találékonyságát, és mindig nyitottak az Ön kreatív ötleteire, amelyek sokszor vannak jó hatással a csapatmunkára.”
“Ön szellemileg friss, intellektuálisan kíváncsi személy, aki folyamatosan új információkat gyűjt, hogy tudását gyarapíthassa. Amikor pedig különösképpen érdeklődik egy bizonyos téma iránt, addig nem adja fel, amíg annak szakértőjévé nem válik. Az intellektuális témák iránti lelkesedése révén Ön ismerősei körében nagy népszerűségnek örvend, hiszen barátai tudják, hogy Önnel mindig színvonalas beszélgetéseket lehet folytatni. A barátai, családtagjai és a kollégái egyaránt számíthatnak Önre, amikor tanácsra van szükségük, hiszen szakértelme révén segít nekik a problémák lehetséges okait feltárni és azokra megoldást találni. Ha a munkája során váratlan probléma lép fel, nem fél azt új szemszögből megközelíteni és a legjobb megoldást keresni. Ezért Ön minden bizonnyal olyan intellektuális foglalkozásokban érzi a legjobban magát, ahol teret engedhet szakmai kompetenciájának és folyamatosan új ismereteket gyűjthet.”
” Ön egy nagyon kíváncsi természetű személy, aki nem riad vissza attól sem, hogy megkérdőjelezze a hagyományos értékeket. Liberális és nyitott személyisége révén, nem rendelkezik semmiféle előítélettel más emberek vagy kultúrák iránt, sőt az új tapasztalatok hatására gyorsan formálja saját személyiségét. Szeret mindent megtapasztalni és arról saját véleményt formálni. Az ismerősök és barátok szívesen töltik az idejüket az Ön társaságában, hiszen kiváló beszéd- és kifejezőkészsége mindig izgalmas beszélgetőtárssá teszi, aki képes a környezete érdeklődését felhívni az új dolgok iránt. Ön az a típus, aki sokszor a hasára ütve dönt és hagyja, hogy az újdonságok új színt hozzanak a hétköznapok szürkeségébe. A munkája során is ugyanezt a nyitottságot képviseli, Ön mindig kapható az új ötletekre, változásokra. Az Ön élményei, meggyőződései sokszor arra ösztönzik a kollégáit, hogy ők is nyitott szemmel járják a világot és a változatosságnak teret hagyva tegyék színessé a mindennapokat.”
“Ön egy barátságos és társaságkedvelő személy, aki rendkívül jól érzi magát emberek között. Ön egész nap aktív, életvidám és mindig izgatottan várja, hogy valami új történjen. Nincsenek fenntartásai másokkal szemben, és élményeit szívesen megosztja velük. Szívesen vitatkozik különböző témákról a barátaival, és gyakran Ön tölti be a véleményvezér szerepét. Őszintén érdeklődik ismerősei iránt és nem csak akkor, ha azoknak valami problémájuk van. Általánosságban nagyon fogékony a környezetére és nem esik nehezére új kapcsolatokat szerezni. Munkájában a társaságkedvelő tulajdonsága az egyik erőssége. Ezért olyan területeken érzi jól magát, mint például a szolgáltatások illetve értékesítés, ahol folyton emberek között lehet. Kollégái megbecsülik erős csapatszelleme és kommunikációs képessége miatt, és irigylik fáradhatatlanságáért, amivel a feladatait végzi.”
“Hatalmas örömet okoz Önnek az ismerkedés, ezért nagy társaságban érzi igazán jól magát, ahol folyamatosan új emberekkel találkozik. Nincs az a baráti összejövetel, ahol Ön legalább egy-két szót ne váltana a legtöbb vendéggel. A barátai tudják, hogy Ön az, aki egy rendezvényre elsőként érkezik, de utolsóként távozik onnan. Ha egy emberekkel zsúfolt térbe belép, máris elfelejti minden problémáját, és azonnal jól érzi magát. Pozitív kisugárzásával, örökös vidámságával egyfajta ellenállhatatlanságot sugároz. Ön a tökéletes beszédpartner, aki egy érdekes történettel, vagy egy szórakoztató viccel minden beszélgetésnek új lendületet tud adni. A munkája során ez a közvetlensége teszi sikeressé a kollégái körében. Mindegy, hogy milyen szerepkörben és, hogy hol dolgozik, azonnal új szint visz a hétköznapok világába. Óriási erénye, hogy minden embertípussal tud bánni és ezt a munkatársai is nagyra becsülik Önben.”
“Nagy örömet okoz Önnek, ha emberekkel veheti körbe magát, hiszen igényli mások közelségét. De akkor van csak igazán elemében, ha egy nagy társaságban lehet, ahol minden figyelem Önre irányul. Környezetét humorával és közvetlenségével mindig elkápráztatja, hiszen Ön a tökéletes partner, ha a jókedvről, szórakozásról van szó. Mosolya, életkedve mindenkit magával ragad. Elég egy apró bók, egy kedves pillantás és már is kellemessé varázsolta a szürke hétköznapokat. Fontos Önnek, hogy elnyerje a környezete szimpátiáját. Előzékeny és jóindulatú, és mindig tudja, hogyan vidítsa fel a barátait. A munkahelyén is mindig a középpontban áll. Akkor érzi magát a legjobban, ha a kollégáival együtt, csapatban dolgozhat. Mindig jól informált és képes nagy hatással lenni a munkatársaira. Az állandó jókedv és az erős meggyőzőkészség az igazi erényei, amit a kollégái is nagyra becsülnek Önben.”
“Ön kifejezetten kalandvágyó típus, aki folyamatosan keresi az új élményeket. Már a puszta elképzelés is, hogy a szabadidejét otthon egyedül kell töltenie, szinte elviselhetetlen az Ön számára. Akkor érzi jól magát, ha annyi időt tölthet mások társaságában, amennyit csak lehetséges. Ha a szabadidő eltöltésről van szó, Ön a társaság mozgatórugója, hiszen mindig van egy tökéletes ötlete, hogyan töltsék tartalmasan azt. Minden partin szívesen látott vendég, hiszen ahol Ön megjelenik, ott garantált a szórakozás. A barátai kalandvágyóként ismerik, aki imádja a veszélyt. A munkába is mindig teljes gőzzel veti bele magát. Akkor igazán boldog, ha a határidőnaplójában egy üres sort sem talál, hiszen az azt jelenti, hogy mindig mások társaságában lehet. A lendületességét, életkedvét kollégái mindig nagyra becsülik. Azokban a feladatkörökben érzi jól magát, ahol mindig új kihívások várják.”
“Ön egy nyugodt, érzelmileg stabil személy, aki nem hagyja, hogy az érzései befolyásolják. Optimista természete megvédi az irracionális reakcióktól és lehetővé teszi, hogy a nehéz helyzetekben is higgadt tudjon maradni. Mindig alkalmazkodik a stresszes szituációkhoz anélkül, hogy azokért túl nagy személyes áldozatot vállalna. Barátai is egy kiegyensúlyozott személynek tartják, akit egykönnyen nem lehet kihozni a sodrából. Racionális látásmódja révén minden problémára megtalálja a megoldást anélkül, hogy elveszítené a fejét. A barátai ezért bátran fordulnak Önhöz tanácsért és objektív problémamegoldó készségét különösen nagyra becsülik. Munkájában is nyugodt, kitartó és jó a stressztűrő képessége. Mivel még a felelősségteljes döntésekben is képes hideg fejjel gondolkozni, a kollégái is egy megbízható személynek tartják. Ezen tulajdonságai nemcsak szakmai sikeréhez, hanem népszerűségéhez is nagyban hozzájárulnak.”
“Ön egy megbízható és terhelhető személyiség, aki mindig optimistán látja az életet. Nem fél attól, hogy mit hoz a holnap. A váratlan helyzetekben is meg tudja őrizni az önuralmát. A nyugalom szobrát valószínüleg Önről mintázták; a stressz az Ön számára egyszerűen nem ismeretes. Mindegy, hogy mi történt, a környezete mindig kiegyensúlyozottnak és boldognak látja. A barátai teljes mértékben megbíznak Önben és még a legintimebb kérdésekben is kikérik a véleményét. Örökös jókedve és optimizmusa szinte ragályos, ezt különösen az aggodalmaskodásra hajlamos barátai csodálják Önben, hiszen pozitív kisugárzásával mindig nyugalmat áraszt. A munkája során még a lehetetlen helyzetekben sem veszíti el a fejét. Legyen szó egy nehéz vizsgaidőszakról, vagy munkahelyi stresszről, Ön nem hagyja, hogy ezek a kedvét szegjék. Örök bizakodó és ösztönösen meg van győződve arról, hogy a jövő épp oly sikereket tartogat, amilyeneket a múlt is hozott.”
“Ön egy nyugodt típus, akit nehéz kihozni a sodrából. Ritkán kerül olyan helyzetbe, hogy elveszítse a fejét. Mindig nevén nevezi a problémákat és igyekszik gyorsan megoldást találni rájuk. Ha úgy érzi, hogy terveivel zsákutcába futott, akkor sem adja fel. A családja és a barátai nagyra értékelik azt a tulajdonságát, hogy helyén tudja kezeli a problémákat. Az építő jellegű kritikákat mindig szívesen fogadja, hiszen azokat a saját javára fordítva megpróbál előnyt kovácsolni belőlük. Ez a nyitott természete a kulcsa annak, hogy a barátaival egy őszinte és igazán bensőséges kapcsolatot ápol. A kollégái kiegyensúlyozott természete és a tényszerűsége miatt nagyra becsülik. A munkahelyi vitás helyzetekben sokszor a döntőbíró szerepét tölti be, hiszen racionalitása mindig segít Önnek abban, hogy helyesen döntsön.”
“Azon emberek közé tartozik, akik magabiztosan néznek elébe a mindennapok kihívásainak, és akiket még a kemény kudarcok sem hátráltatnak meg. Éppen ellenkezőleg, a kudarcok után újult erővel próbál szerencsét és minden új sikernek egyaránt tud örülni. Amikor baráti körében tréfák és viccek célpontjává válik, nem veszi magára, inkább együtt nevet mindenkivel. Magabiztos természete által képes minden helyzetben kimondani a véleményét. Ezen tulajdonsága megvédi az esetleges problémáktól és félreértésektől. Munkájában az ellenőrzése alatt tartja a dolgokat, kitűzött céljai még az idő szorításában is a szeme előtt lebegnek. Jó érzéke van a kollégákkal való világos és egyértelmű kommunikációhoz, ezáltal az intrikák is kerülik.”

Comments Closed

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.