pkudéj – פְקוּדֵי  – elszámolás

(Mózes 2. könyve – 38. fejezet  21. bekezdéstől 40. fejezet végéig)

Elkészült a sivatagi szentély. A munkafolyamat leirását akkurátus elszámolás követi, hiszen a közpénzek elköltésének módja nem lehet kevesek titka – a tökéletes transzparencia nyilvánul meg mind a bevételek, mind a kiadások elszámolása során.

Ezzel befejeztük Mózes második könyvének olvasását, amelynek héber neve smot – nevek, görögül : Exodus, alcime a zsidók Egyiptomból való kijövetele.

Lényegében egy jól működő állam megalapitásának egymásra épülő elemeit ismerhettük meg.

A működés alapvető feltételeihez nélkülözhetetlen a tömör, és mindenki által könnyen belátható alkotmány (10 parancsolat), az élet adta helyzetekhez igazódó, az ember alapvető igazságérzetét kielégitő törvények (mispátim), a feladatok elosztása egy ésszerű és hatékony szervezeti felépitésben, a legszélesebb értelemben vett közteherviseléshez pedig egy olyan közös cél kitűzése, amely mozgósitja az embereket, amellyel képesek egyetérteni, és önkéntesen, lelkesen hozzájárulni.

Igaz, az emberek eme bizalmát azzal kell szolgálja a szakértői gárda, hogy mindenki által átlátható módon elszámol  a bevételekkel és a kiadásokkal.

Ha igy cselekszünk, akkor munkálkodásunkat áldás kiséri , ha nem, akkor az van, aminek a terhét ma Magyarország nyögi: káosz, bizalmatlanság, korrupció és növekvő elszegényedés.

Comments Closed