bálák – בָּלָק – Bálák (a midjaniták királyának neve)

(Mózes 4. könyve – 22. fejezet   2. bekezdéstől  25. fejezet  10. bekezdés  végéig)

A sivatagi vándorlás negyvenedik évében vagyunk, az izraeliták népe megerősödött és ez a tény fenyegetően hatott a térség kisebb-nagyobb népeire. Bálák, a midjaniták királya tart attól, hogy az izraeliták bekebelezik országát, ezért a térség nagyrabecsült prófétájához, Bilámhoz (Bálám a magyar fordításban) fordul segítségért – átkozza meg Izrael népét.

Csakhogy Bilám jövőlátó képessége ellentmondásba kerül azzal, hogy felkérésre kell átkozódnia. Szereptévesztésbe kerül, hiszen a prófétikus képessége csupán annyi, hogy látja a születendő jövőt, nem pedig az, hogy alakithatja a jövőt. Úgy is mondhatnánk, hogy aki a természet rendjébe avatkozik bele, az rendre meg is kapja ezért a büntetését. Bilám elveszti a „józan látását” – csak szamara látja az „akadályt”, a kivont kardú angyalt az úton, és megáll.

Mire Bilám rájön arra, hogy tévedett, amikor rossz ügy szolgálatába szegődött, már elvesztette a tartását – igaz, megátkozni nem képes Jákob nemzettségét – „Mily szépek a te sátoraid óh Jákób! a te hajlékaid óh Izráel!” – de éppen a szépségesnek tartott családi élet felborítását sugallta a midjanita lányoknak: csábítsák el izrael fiait.

Bilám története egyike azoknak a népszerű, színes meséknek, amelyekről azok is tudnak valamennyit, akik az eredetei, tórai (ószövetségi) szöveget sosem olvasták. Amikor a teljes péntek-szombatot a szellemi élvezeteknek, a tóraszakasz elemzésének szentelem, sokszor találok keresztény példabeszédeket is a neten az ilyen markáns történetekkel kapcsolatban.  Nem vallási elfogultságból nem idézem őket, hanem mert számomra Isten szándékainak fürkészése érdektelen. Nem hiszem, hogy Isten kiválasztott népe a zsidó, akikkel szemben mások a játékszabályok, mint a többi néppel.

Az én emberközpontú világképemben a zsidók olyan emberek, akik társadalmi fejlődésük bizonyos fokán létrehozták a szellemiségnek egy olyan rendszerét, amely a túlélésüket segitette. Hogy ez hány ember műve volt, az érdektelen.  A Tórában az emberi bölcsesség szinte kifogyhatatlan tárháza található.  Izgalmas és elgondolkodtató történeteken keresztül az ember, mint társadalmi lény, minden lehetséges formában megjelenik. Elgondolkodni azon, hogy az egyes alakok miért tették éppen azt, amit tettek, milyen következménye lett egy-egy emberi cselekedetnek – ez az a szellemi tréning, ami végtelenül vonzóvá és megunhatatlanná teszi az ősi szöveget.

Bilám Istenhez fűződő viszonya tehát engem nem érdekel. Nem tudom, hogy igaz, vagy hamis próféta volt, engem az érdekel, hogy miért tett eleget a felkérésnek, holott a szövegből kitűnik, hogy belső meggyőződése ellenére cselekedett.  Bilám, valószinűleg nagyon tehetséges, okos ember volt, sokat tudhatott a természetről és az emberekről is, olyan képességekkel megáldott ember lehetett, aki a különböző elemekből képes volt öszerakni a teljes képet a jövő alakulásának irányáról. Felmérte, hogy a sivatagi vándorlásban megizmosodott zsidók, azzal a tudatossággal, ahogy a saját szerepüket megítélik, rövidesen a térség vezető hatalmává válnak.

A társadalmi kapcsolatok, tetszik, vagy sem, a természeti mintát követik – aki életrevalóbb, az győz, a gyengébb elpusztul.  Az ember időnként tompitja a természeti képlet durva éleit, de alapjaiban nem tudja megváltoztatni, hiszen az a saját világának összeomlását jelentené.

A zsidók nehéz körülmények között, a sivatagban szerveződtek új erővé. A természet kegyetlenül szelektálta őket miközben a társadalmi szervezettség és a tudatosság egyre nagyobb fokára jutottak. A térség népei ehhez képest a változástól való félelem és tespedtség állapotában várták sorsuk beteljesedését.

Bilám, miközben érzi, hogy a természet erőivel nem tud mit kezdeni,  mégis elszegődik a vesztes félhez. A Bilám-szindróma sokszor visszaköszön a történelem során, amikor tehetséges, okos emberek olyan hatalom szolgálatába szegődnek, amelyről lelkük mélyén tudják, hogy nincs jövője.

Comments Closed