Megint ezek a zsidók!

2013 - zsidó Nobel-díjasok

2013 – zsidó Nobel-díjasok

Kiosztották az idei Nobel-díjakat. Négy zsidó van köztük, mind a négyen valamilyen kapcsolatban vannak Izraellel, de kettő közülük izraeli állampolgár is, bár kutatási központjuk ma már nem a neves Weizman Intézetben van.

A bal felső képen: Árje Warsel [Aryeh Warshel] professzor a galileai Szdé Náchum kibucban született 1940-ben. A tehetséges fiatalember a haifai Techionban nyert BSc diplomát, majd a rehovoti Weizman Intézetben MSc, majd PhD (doktori) fokozatot. Posztdoktori kutatói éveit a Harvard Egyetemen töltötte. Munkásságát előbb a rehovoti Weizman Intézetben, majd Angliában, Cambridge-ben folytatta. Amerikába 1976-ban érkezett. Jelenleg a Dél-kaliforniai Egyetem (University of Southern California) kémiai fakultásának vezető munkatársa. Árje Warsel a páncélosoknál szolgált. Harcolt a Hatnapos, majd a Jom Kippuri háborúban, ahonnan századosként szerelt le.

A jobb felső képen: Michael Lewitt professzor 1947-ben született a dél-afrikai Pretoriában. Első, BSc fokozatát a londoni King’s College-ben szerezte meg, majd a Cambridge  Egyetem molekuláris biológia laboratóriumából meghívást kapott a rehovoti Weizman Intézetbe. Itt Shneior Lifson professzor irányítása alatt, az ugyancsak itt tanuló Árje Warsellel együtt számítógépes modellezéssel tanulmányozták az élő sejt-molekulák viselkedését. Michael Lewitt az elsők között végezte a DNS (öröklési sejtek) és különböző fehérjék viselkedésének számítógépes szimulációját, ami egyebek között a rákkutatásban is mérföldkövet jelent.  Ehhez személyesen fejlesztette ki az erre szolgáló komputeres programot. Doktorátusát (PhD) Cambridge-ben szerezte meg 1972-ben. 1980-tól 1987-ig a Weizman Intézet kémiai fizika professzora volt, jelenleg a kaliforniai Stanford Egyetem professzora.  Michael Lewitt professzor amerikai-brit-izraeli állampolgár. Minden évből fél évet itt tölt Izraelben, ahol felesége és gyermekei élnek.

A bal alsó képen: Martin Karplus professzor 1930-ban született Bécsben. Mondhatni, „jó családban”: nagyapja, Johann Paul Karplus a pszichiátria ismert nevű professzora volt a Bécsi Egyetemen, bátyja, Robert nemzetközi hírű fizikus Berkley-ben, a Kalifornia Egyetemen. Nyolcéves volt, amikor a család menekülni volt kénytelen Ausztria náci-német megszállása miatt. Egyetemi tanulmányait a Harvard Egyetemen és a Kaliforniai Technológiai Intézetben (California Institute of Technology) végezte, doktorátusát is ott szerezte.Legismertebb tudományos eredménye a biológiai makro-molekulák dinamikus szimulációja, ami az emberiséget az élő sejt alapvető tulajdonságainak alaposabb megismeréséhez vezetheti, és számos, jelenleg gyógyíthatatlan betegség leküzdését segítheti elő. Jelenleg a franciaországi Strasbourg-i Egyetem és a bostoni Harvard Egyetem professzora. Lánya, dr. Rivka Karplus Jeruzsálemben él, és belgyógyászként a fertőzéses esetek specialistája. Karplus professzor 1969-ben fél évet töltött a rehovoti Weizman Intézetben, mint kutató munkatárs. Martin Karplus professzor 84. évében kitűnő testi és szellemi kondíciónak örvend. Gyakran látogat Izraelbe. Lánya meglátogatásán kívül előadásokat is tart.

A jobb alsó képen: François Englert professzor 1932-ben, belgiumi zsidó családban született. Eltérően az előző háromtól, nem kémiai, hanem fizikai Nobel-díjat kapott, ugyancsak megosztva, Peter Higgs professzorral. Belgium náci-német megszállása alatt gyermekként különböző árvaházakban bújkált a deportálás elől. Már 23 évesen elektromérnöki diplomát szerzett a brüsszeli ULB Egyetemen (Université Libre de Bruxelles), majd ugyanitt doktorált fizikából.  A new-yorki Cornell Egyetemen adjunktusként végzett munka után visszatért az ULB Egyetemre, immáron professzorként. 1984-ben a Tel Aviv Egyetem fizika és asztronómia fakultására kapott meghívást, mint előadó professzor. François Englert professzor az Edinburgh-i Egyetem professzorával, Peter W. Higgs-szel megosztva részesült az idei fizikai Nobel-díjban, a többi atomi részecske tömegéért felelős, és gyakran „isteni részecskének” nevezett úgynevezett Higgs bozon kutatásáért. (Peter Higgs már 1964-ben feltételezte annak létezését). Englert professzor három évtizede áll szoros szakmai kapcsolatban a Tel Aviv Egyetemmel.

A zsidó állam Nobel-díjjal jutalmazott tudósait (nem számítva a politikai jellegű béke-Nobel-díjakat):

• Sáj Ágnon, 1964, irodalom
• Daniel Kahaneman, 2002, közgazdaság
• Avraham Hersko és Aharon Csechanover megosztva, 2004, kémia
• Jiszráél Aumann, 2005, közgazdaság
• Ádá Jonát, 2009, kémia
• Dan Shechtman, 2011, kémia
• Arje Warsel és Michael Lewitt megosztva, 2013, kémia
Az 1901 óta adományozott Nobel-díjasok közül 20% a zsidó, vagy “zsidó származású” (a zsidók a Föld népességének 2 ezrelékét adják csupán).

Comments Closed

Hozzászólások (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Bene Magdolna szerint:

  Üdvözletem!
  Véleményem szerint, túl van hangsúlyozva a nemzeti hovatartozás. Akkor is, ha ez az oldal lojális, mivel nem helyi hagyományról beszélünk. A díj a lényeg. Viszonyítási alapok sincsenek ismertetve. (összesen hány Nobel-díj, a többi díjazott nemzetisége , ha ezt a jellemzőt vesszük figyelembe, stb.) Miért kell külön kiemelni nemzetiség szerint négy embert, egy olyan kategóriából, ahol nemzetiségtől független az érdem? Megvallom számomra visszataszító a Magyar kormányzás vezényletével művelt úgymond magyarkodás is. Ez egy vélemény. Fontos e, ez vélemény megítéléshez másoknak, hogy mely nemzet tagjának vallom magam a szólás szabadság égisze alatt, egy elvileg demokratikus országban?

  • ema szerint:

   A díjak ugyan mindig egy-egy ember teljesítményének az eredménye, azonban a kulturális, nemzeti hovatartozásból is le lehet vonni bizonyos következtetéseket. Szándékomban áll erről kicsit bővebben is írni.

   • Bene Magdolna szerint:

    Köszönöm a választ.
    Elnézést, eddig elkerülte figyelmem a cikk utolsó mondata és a forrás.
    Azt gondolom, hogy csak nagyon óvatosan szabad bizonyos jellemzőket összefüggésbe hozni a nemzeti hovatartozással. Egy nemzetet lehet bátran jellemezni étkezési szokásainak, zenéjének, képző művészetének ismertetésével, de a szellemi aktivitás általában több tényező függvénye, nem kizárólagosan a származás dominál (szerintem). Ha tévedek, akkor is furán hat, ha az okosabb azzal áll elő, hogy ő az okosabb.:-)