A siker-lecke sorozat bemutatta a kreativitás, a pozitív gondolkodás szerepét mindennapi életünkben. Úgy gondolom, mai viszonyaink közepette az ilyen irányú ismeretekre mindenkinek nagy szüksége van. És az ismeret nem elég, hinni is kell.

Ha a történésekhez való pozitív hozzáállásról van szó egy amerikai háborús film jut eszembe. A film egy művészetileg talán nem túl értékes, mégis a háborús filmek között jónak mondható, sikeres alkotás a „Kelly hősei” Az egyik szereplő a csudabogár figurát alkotó Donald Sutherland kedvenc mondása, hogy „utálom a negatív hullámokat” és „gondolkozz pozitívan”.

Igen, a katonai tevékenységben lényeges ez, mivel a parancsnokok, de az egyes katonák magatartása, cselekedetei emberek életét vagy egészségét is veszélyeztethetik. Ezért fontos a katonai kiképzés során a kreativitás, az alkotó szemlélet. Az elmúlt években a hadseregben történő negatív változások ellenére volt néhány pozitív mozzanat. Az egyik ilyen, a korszerű elemek megjelenése a kiképzésben. A legfontosabb, hogy a katonát fel kell készíteni a túlélésre. És itt nem csak a napjainkban népszerű TV sorozatokban bemutatott extrém helyzetekre gondolok. Egy kiképzés módszertani megbeszélésen számba vettük mire van szüksége a katonának. Felszerelésre, mindenféle csodakütyükre, fizikai felkészültségre, állóképességre stb. Egyetértettünk abban, hogy mindezekre szükség van, de leginkább gondolkodásra, kreativitásra. Ma már egyértelmű a jelszó: minden a fejben dől el!

„A túléléshez szükség van bizonyos képességekre, melyek azonban önmagukban még nem garantálják az életben maradást. E képességeket csak a megfelelő hozzáállással hozhatjuk ki magunkból. Az összes tudásunk fabatkát sem ér, ha nincs meg bennünk az akarat a túlélésre.” /Peter Derman a brit hadsereg különleges erőinek katonája./

Mivel a katonának a kiképzés során, készség szintjén kell elsajátítani bizonyos magatartásformákat, az amerikai hadsereg túlélési kézikönyve bemutat egy módszert, amely hasonlít a korábban említett „Mikhael módszerhez”. A lényeg itt is abban van, hogy:

1./ Mindenki mindenre képes.

2./Minden csak rajtunk múlik.

A formula a következő:
Size up the situation – /Mérd fel a helyzetet!/
Use all your senses – /Használd minden érzékedet!/
Remember where you are – /Emlékezz arra, hogy hol vagy!/
Vanquish fear and panic – /Légy úrrá a félelmeden és a pánikon!/
Improvise -/ Improvizálj!/
Value living – /Tiszteld az életet!/
Act like the natives – /Tégy úgy, mint a helybeliek!/
Live by your wits and learn basic skills – /Támaszkodj a józan eszedre, és sajátítsd el az alapvető ismereteket!/

Ha a kezdőbetűket összeolvassuk, megkapjuk a „survival” kifejezést, vagyis a túlélést. /US Army Survival Handbook/ A kézikönyv természetesen példák bemutatásával, magyarázatokkal is kiegészíti a formulát. Néhány idézettel szeretném érzékeltetni az eddigieket.

Szun Ce / Híres katonai teoretikus az ie.5. században./:”Fontolj és mérlegelj mielőtt lépnél” „ A legelső lépés egy túlélő szituációba kerülve, az elérhető leghatékonyabb eszközt használni: a gondolkodást. Amikor megállunk és gondolkodunk, akár csak egy pillanatig is, akkor már megkezdjük átprogramozni magunkat a sikerre. A gondolkodás nélküli tevékenység csak a véget sietteti. Erőt vesz rajtad a pánik, a félelem. Azonban ha leásol a tudatod legmélyére, összeszorítod a fogaidat, és azt kiáltod: Meg fogom csinálni! – úgy is lesz”

„A túlélés hasonló a küzdősportokhoz. Alapja az offenzív gondolkodás. Ez az eltökéltség, az agresszivitás és a „drágán add az életed” mentalitás”.

Úgy gondolom, hogy a kiképzési kézikönyvben leírtaknak hasznát vehetjük az élet más területein is. Valószínű a szükségletek felismerését mutatja, hogy gombamódra szaporodnak a különböző személyiségfejlesztő tréningek, tanfolyamok, gyakorlatok. /agykontrol, Darnel tréning, asszertív tréning stb./. Ezeknek az időnként csodaszerként bemutatott tevékenységeknek vannak előzményei.

Száz évvel ezelőtt jelent meg magyarul egy kis könyvecske. A címe „Egészség és önfegyelmezés” Szerzője Emil Coué francia gyógyszerész és a könyv lényege az önszuggesztió és a gondolkodás szerepe az ember életében. A mottót a következőkben lehetne idézni: „Vincit, qui se vincit, Az győz, aki önmagát győzi le.”.Couérol és írásairól a neten bővebben lehet olvasni, és az sem titok, hogy az agykontrol módszere lényegében Coué tevékenységének továbbfejlesztett, továbbgondolt változata. Hasonló a naponta ismételendő mottó is: „Minden nap, minden tekintetben jobban érzem magam”.

A gondolatok és a módszer érzékeltetésére három idézet:
-„Az embernek életigenlő világszemlélettől eltelten, mindig meg kell győződnie lenni afelől, hogy céljait el is fogja érni, hacsak nem valamely teljesen képtelen dologról van szó”.
-„Minden egyes határozott gondolatunk, legyen az akár jó, akár rossz, megvalósulásra törekszik és a fizikai lehetőségek határain belül valóban előbb-utóbb, mint kézzelfogható testi valóság, be fog következni még életünk folyamán.”
-„Mi vagyunk azok, akik saját életünk folyását intézzük és nem a Sors.”
/Emil Coué „Egészség és önfegyelmezés” Budapest. Novák Rudolf és Társa kiadó. Fordította és bevezetéssel ellátta Dr. Völgyesi Ferenc/

És végül még egy megjegyzés. Több évtizedes pedagógiai gyakorlatom alapján mondhatom, hogy egyetértek Polgár László, iskolai oktatásról megfogalmazott véleményével, melynek lényege, hogy a gyermek 3 éves korától 10 éves koráig a legfogékonyabb, hatalmas kreatív képességekkel rendelkezik, és az intézményesített oktatás a maga követelmény és elvárás rendszerével nem fejleszti, hanem gátolja a kreativitás érvényesülését. Természetesen vannak kivételek. Egy elhivatott jó pedagógus tud ez ellen tenni.

A pedagógia két alapvető modellt ismer. Az egyik a kötött tanterv és követelmény központú iskola, a másik a gyermekközpontú, a gyermek megismerését és képességei fejlesztését célzó iskola, nagy tanári szabadsággal. /Mindenki tehetséges bizonyos területeken./ Nem kívánok politizálni, de Magyarországon az új köznevelési törvény sajnos az első modellre épít, minimálisra visszaszorítva az intézményi és tanári önállóságot. Így lehet gondolkodni képes, kreatív egyének helyett „alattvalókat” nevelni.

Comments Closed