vejécé – és elment…

(Mózes 1.könyve 28.fejezet 10. bekezdésétől a 32. fejezet 3. bekezdés végéig)

Jákov elindult Beer Sevából nagyapja, Ábrahám szülőföldje felé. Testvére, Ézsau bosszújától félve, és apja tanácsára, feleséget találni.

Az út hosszú Mezopotámiába, de ennek csak egyetlen éjszakáját említi az írás: azt, amikor Jákov Moria hegyén pihenőre tért, és álmában meglátta az égbe vezető lajtorját. A hely , ahol  később a Salamon által megépített Szentély  állt Jeruzsálemben, amelynek nyugati alapfala maradt meg napjainkig.

Jákov meglátván Rachelt beleszeret, hét évig szolgája Lábánt a lányért, de az becsapja és a nagyobbik lányát, Leát küldi be a nászéjszakára, így újabb hét évet kell szolgáljon Jákov, hogy a szeretett lányt is megkaphassa.

A Rachel boldogsága Lea magalázottsága is egyben, ezért a természet nagy kiegyenlítője Leának kedvez a szülésben – Ruven, Simon, Levi, Juda . Ezek után a két asszony beveti a maga szolgálóját is – így Jákovnak újabb fiai születnek: Dán, Naftali, Gád, Éser. Majd megint Lea szül két fiút: Yichasar, Zvulon, aztán egy lányt: Dinát. Szerencsétlen Rachel csak ezek után szüli első fiát: Józsefet.  Lassan két évtizede tart Jákov „száműzetése” – szeretne hazatérni.  A némi genetikai trükközéssel nyert  tekintélyes nyájával  és népes családjával elindul haza.

Ez a szexista hetiszakasz,  amely a patriarchális poligám társadalmi szokásokat írja le meglehetős részletességgel – egy XXI. századi feministából mély felháborodást vált ki, különösen akkor, ha azt is tudja, hogy a férfi-nő viszonyban a lerajzolt kép korántsem tűnt el…

Ada Ushpiz készített egy dokumentumfilmet 2008-ban „Sivatagi menyasszonyok” címmel az izraeli bedui-társadalomban elfogadott többnejűségről. Az első feleség lelki gyötrelmein keresztül, ahogy férje második házasságáról vall, mindennél jobban megérthetjük azt a személyiségtorzító elvárásrendszert, amely évezredeken keresztül nyomorította a nőket.

Jákov két felesége közül Rachel a magabiztosabb, a karakteresebb egyéniség. Ezt a magabiztosságot vélhetőleg okossága és szépsége alapozta:

רָחֵל הָיְתָה יְפַת-תֹּאַר וִיפַת מַרְאֶה – vagyis Rachel nemcsak „kinézetében” volt szép, hanem „ragyogó” amit szabad fordításban értelmes tekintetűnek is mondhatnánk. A történet későbbi alakulásából valóban kiderül, hogy volt esze is.

Ezzel együtt, rá is vonatkoztak azok a társadalmi elvárások, amely szerint a nő feladata a ház körüli munka és a gyerekszülés.

Mivel utóbbiban Leával szemben alulmaradt, egy bizonyos ponton elveszítette magabiztosságát, önképe teljesen kibicsaklott és a szolgálólányát is felajánlotta férjének, csakhogy ebben a gyerekcsináló projektben némiképp javítsa pozicióját.

Míg Jákov építi a karrierjét (gyarapítja vagyonát), a nők egymást taposva esedeznek kegyeiért. Bár ő állítólag Rachelbe szerelmes, nyugodtan csinálja a gyerekeket még három másik nőnek.

Akik követik a parasat hasavua sorozatomat, tudják, hogy nagyon sokszor van „áthallás” az aktuális hetiszakasz és a jelen eseményei közt. Nincs tehát semmi meglepő, hogy éppen ezen a héten támadtam azt a kormányzati döntést, miszerint a nők mielőbbi nyugdíjaztatásával növelhető lesz a szülési kedv…

Önmagában az, hogy a nők menjenek nyugdíjba negyven évi szolgálat után, talán nem is lenne sértő, ha mögötte nem jelent volna meg az a soviniszta magyarázat, hogy ezzel több szabad nagymama segíti a szülőképes nőket abban, hogy gyarapítsák a magyarságot…

Csakhogy, szerencsére, a magyar középosztálybeli nők nem az ókori társadalmi elvárások szintjén élnek, úgyhogy ez a „kecsegtető” állami ajánlat nem fogja meghatni őket. Mint ahogy az sem, hogy gyermekgondozási segélyen élhetnek megint három évig.  A „lea-tipusú nők”, akik csak a férjezett és sokgyerekes állapotukban éreznek némely  társadalmi megbecsülést,  más tehetségük nem lévén  – Magyarországon is fogyóban.  Ez nem jelenti azt, hogy az emberi mivoltukban is megbecsülésre vágyó nők nem szeretnének gyerekeket.

Ellenben az, hogy hány gyerekük lesz, nagyban attól függ, hogy a társadalmi követelmények mennyire akceptálják ezeknek a nőknek a teljes emberi önmegvalósításhoz  való jogukat.

MentésMentés

MentésMentés

MentésMentés

MentésMentés

MentésMentés

Comments Closed