A zsidók életének alaptörvénye, ha tetszik a zsidó “alkotmány” a tízparancsolat.

Ezt bővíti, részletezi a Tóra (Mózes öt könyve), amelyet heti szakaszokban (parasat hasavua) elemzünk.

Erre az alapra épül a Talmud, a biblikus irodalom.

Izraelben a nem vallásos többség is alaposan ismeri ezeket a szövegeket, hiszen az általános iskolai tananyag része.

A vallásos zsidó életének mozzanatait írja le a halakha  ( הלכה ). Az úgynevezett micvák ( מצווה ) – isteni parancsolatok szabályozzák, hogy mit, mikor és hogyan kell tenni, illetve tilos megtenni. Összesen 613 micvát kell betartson egy hívő zsidó, amelyek közül 248 szól arról, hogy mit kell tenni, és 365 arról, hogy mit nem szabad megtegyen.

A zsidó nevelés, hagyományosan három éves korban kezdődik. Egyrészt azért, mert akkor a gyerek agya olyan mint a szivacs, elképesztő ismeretanyagot képes befogadni, másrészt, mert 13 éves koráig a zsidó fiúnak van bőven tanulnivalója. Tizenhárom éves korára válik képessé arra, hogy a micvák betartását felelősségteljesen el tudja fogadni, vagyis felnőtté. Csakhogy addig ezt meg is kell tanulja, és tanusítania is kell, ünnepélyes keretek között, a közösség színe előtt.

Vagyis a zsidó vallás nem hit, hanem tudás kérdése – strapás dolog, így nem csoda, hogy nem lett “világvallás”, megmaradt egy kis nép kultúrális és mentális alapjaként, és csak az alapeszme “kikönnyített” változata (a kereszténység) volt képes népszerűvé válni, többek között azzal, hogy szükségtelenné tette a szövevényes micvák betartását.

Amíg egy zsidó a tudása révén közvetlen kapcsolatba kerül a Mindenhatóval, a kereszténység nagy újítása volt a tudás közvetítőjének beiktatása. Igaz, ennek az ára, az a függő kapcsolat, amellyel a keresztény ember az egyházához kapcsolódik.

A zsidó, szellemileg független, egyháza nincs, “csupán” közössége, amelynek viszont élete minden mozzanatában része.

Szükségesnek tartottam ezt a felvezetést, még akkor is, ha a zsidó szexről, és az ahhoz fűződő legendákról lesz szó. Talán, ez a rendszerezés érzékelteti a zsidóságnak azt a sajátosságát, hogy miközben az alapok (tízparancsolat) roppant egyszerűek és egyértelműek, minél több az írott szó, annál nagyobb szabadsággal gondolkodhat felőle az, aki ismeri ezeket a szövegeket.

Tudatlanság és kiszolgáltatottság helyett,  gazdag ismeretek és a szabad gondolkodás jellemzi a zsidó életfilozófiát. Éppen ezért a zsidóságon belül fellelhető a szokások ezernyi árnyalata, amelyek időben is folyamatosan változnak.

Korunkra nem csak az egyre nagyobb szabadosság jellemző a szekuláris zsidók körében, hanem az ortodoxia egy részének egyre vadabb kötöttségei is, sajnos. Meggyőződésem, hogy ez utóbbi, alapvetően félelemből táplálkozik, hogy az izraeli, modern életformával szemben a régi szabályok nem jelentenek kellő megtartó erőt.

Mivel a kisközösség fennmaradásának alapja az anya, a félelmek java a nőkkel kapcsolatos. A “szolíd viselkedés” ( צניעות ) már-már hisztérikus megnyilvánulása a nők testének minél tökéletesebb takarása. Egészen kis lányok is vastag pamutharisnyában, hosszú ujjú blúzokban kóvályognak a negyven fokos melegben, Bne Brakban, vagy Jeruzsálem ortodox negyedeiben, férjezett asszonyok pedig minden hajuk szálát is eltakarják.

A haj erotikus értékét igen komolyan veszik még a kevésbé szélsőséges vallásosok is.

Fiatal lányoknál szinte kötelező a hosszú haj, de amint férjhez mennek levágják a szépséges hajkoronát és valamilyen, a közösség által elfogadott  fajtájú  fejfedőt ( כיסוי ראש ) kell viseljenek.

Jó esetben ez egy könnyű fejkendő, kalap, másoknál a hajat teljesen elfedő sapkakalap, sűrű hajhálóhoz hasonló horgolt sapka, bonyolultan tekergetett “turbán”,  vagy paróka.

Arról nincs szó, hogy a menyasszonyokat lekopaszítanák – nem estek a fejükre – de a nő haját az esküvője után csak a férjének szabad látnia (mások ne gerjedjenek rá…:).

Persze, egy nő azért nő marad, akkor is, ha mindenféle értelmetlenségeket rákényszerítenek, így a legvallásosabbak között is vannak olyanok, akik betartva minden szabályt, mégis gyönyörűek a világ szeme láttára.

 

Comments Closed